Mobilne Sale Doświadczania Świata

Zaletą Mobilnej Mini Sali doświadczania Świata jest możliwość terapii w dowolnym miejscu , zarówno Placówce terapeutycznej jak i we własnym domu.

Sale doświadczania Świata są to specjalnie wyodrębnione pomieszczenia, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym celem organizowania tego typu sal jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze pełnej relaksu przez osoby z wieloraką niepełnosprawnością. Sala doświadczania świata korzysta z pomocy terapeutycznych. Sale doświadczania świata umożliwiają Integrację sensoryczną.


Mobilna Mini Sala Doświadczania Świata

Aktywne filtry