Równoważnie

Spora grupa przyrządów używanych w terapii integracji sensorycznej. Podstawowym zadaniem przyrządów z tej grupy jest ćwiczenie zmysłu równowagi, balansu ciała oraz w połączeniu z innymi przyrządami mogą być wykorzystywane np. do poprawy koordynacji ruchowo-wzrokowej. Ich oddziaływanie nakierowane jest na stymulację układu przedsionkowego. Równoważnie pozwalają również kontrolować balans ciała, reakcje równoważne w różnych pozycjach. Nie są to jedyne zastosowania równoważni. W zależności od rodzaju i kształtu płóz uzyskujemy ruch o różnym charakterze. Od łagodnego kołysania przy równoważni podłużnej po zdecydowanie szybszy ruch przy równoważni poprzecznej. Zasadniczo równoważnie można podzielić na dwie grupy. Pracujące w jednej lub wielu płaszczyznach. Do tych pierwszych możemy zaliczyć równoważnie podłużne i poprzeczne. Do drugiej grupy należą między innymi tak zwane "deski balansujące"

Integracja sensoryczna, równoważnia

Aktywne filtry