W celu ustalenia kosztów dostawy, prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

+48 509 512036 Katarzyna Bartołd

email: inbarsensory@wp.pl